อยากทราบเกี่ยวกับรูมะตอย

(1/1)

Moderator1:
รายละเอียด :
ตอนนี้ดิฉันเป็นโรครูมะตอย อยากทราบว่ายารักษารูมะตอยที่มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดคืออะไรหรือคะ และยาแก้ปวดแก้อักเสบข้อ ควรใช้ตัวไหนดีที่สุด

ชื่อ : สายทิพย์

Moderator1:
ตอบ คุณสายทิพย์
 
ยารักษารูห์มาตอยมีหลายระดับ ตั้งแต่เริ่มต้น ปานกลาง ระดับประสิทธิภาพสูง และสารชีวภาพ ยาแก้ปวดอักเสบของข้อก็มีความหลากหลายชนิดมาก โดยมีจุดเด่นจุดด้อย และราคาที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ขึ้นกับ
1. ความรุนแรงของรูห์มาตอย ถ้ารุนแรงมาก-ร้อยก็ต้องเลือกยาให้เหมาะสม
2. ความแข็งแรง และโรคประจำตัวของผู้ป่วย ว่ามีโรคประจำตัวอะไร ซึ่งเป็นข้อห้ามในการใช้ยาบางชนิดหรือไม่
 
การพิจารณาใช้ยาที่เหมาะสมจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ตรวจดูรายละเอียดของผู้ป่วยรายนั้นๆ สำหรับผลข้างเคียงของยามีโอกาสเกิดได้ทุกตัว เมื่อเลือกใช้ยาชนิดใดตามความเหมาะสมแล้วต้องติดตามดูผลข้างเคียงอย่างต่อเนื่อง ถ้ามีปัญหาก็ต้องปรับเปลี่ยนยาครับ
 
นายแพทย์อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช
แพทย์ทางโรคข้อและรูมาติซั่ม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ