พาหะไวรัสตับอักเสบบี

(1/1)

Moderator1:
ดิฉันเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี และกังวลเรื่องการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นมากค่ะ เลยอยากถาม ดังนี้
   1.  จะติดต่อกันได้ทางไหนบ้าง แล้วการทานอาหารร่วมกันโดยไม่ใช้ช้อนกลางจะติดไหมค่ะ
   2. รักษาให้หายได้อย่างไร พอทราบว่ามียารักษาแต่ราคาสูงใช่ไหมค่ะ


ชื่อ : ปนัดดา

Moderator1:
เรียน คุณปนัดดา
1. โรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อได้ดังต่อไปนี้
      a. ทางเพศสัมพันธ์
      b. ทางกระแสเลือด เช่น การได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด, การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
      c. จากมารดาสู่ทารกแรกคลอด (อัตราเสี่ยง 15-90%)

2. วิธีการรักษา ประกอบด้วย ยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังและยารับประทาน ซึ่งยาฉีด (Pegylated interferon) มีราคาสูงมาก ค่าใข้จ่ายประมาณ 10,000 บาทต่อสัปดาห์ ส่วนยารับประทานมีหลายชนิด ซึ่งมีราคาแตกต่างกัน ตั้งแต่ 10-300 บาท/เม็ด ทั้งนี้การพิจารณาเลือกยาฉีดหรือยาชนิดรับประทาน แล้วแต่ลักษณะการติดเชื้อของผู้ป่วยและตามดุลยพินิจของแพทย์ครับ

ขอขอบคุณที่สนใจในบริการของโรงพยาบาล
นานแพทย์วราวุฒิ บูรณวุฒิ
ศูนย์โรคตับและระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ