อังกฤษ
 
 
 
Specialist
- ศัลยศาสตร์ (Surgery)
 
นายแพทย์วชิร คชการ
Dr. Wachira Kochakarn
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ
Urologists
Description
 

จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษาหลังปริญญา
แพทย์ฝึกหัด - โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง - Fellow of the International College of Surgeon
วุฒิบัตร - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค
  (ศัลยศาสตร์)
- Thai Board of Urology
- นิติศาสตร์บัณฑิต
- Neurourology, Reconstructive and Female Urology,
  The University of Tennessee, Memphis, U.S.A.
สมาชิกสมาคมแพทย์ - ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
   

 
   
 
   Appointment Doctor Form
   
  Name - Surname : * Please fill this
  Address:
  Tel: * Please fill this
  E-mail :
  Date: Click Here to Pick up the date * Please fill this ( Day/Month/Year)
  Message: * Please fill this