นพ. พิชัย บุญยงสรรค์ชัย
Specialty: ศัลยแพทย์ทั่วไป
Other Specialty: ศัลยกรรมช่องท้องและทางเดินน้ำดี
Language Spoken: ไทย, อังกฤษ
Education: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Internship:
  • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
  • โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

Residency: กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Fellowship:
  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • Hepatobiliary Surgery, Royal Liverpool University  Hospital, UK

Certification:
  • Thai Board of General Surgery
  • อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

DayTimeLocation
Tue10.00-12.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
Thu10.00-12.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
Sat09.30-11.30ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ