ร่วมงานกับวิชัยยุทธ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานคุณภาพกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

กลุ่มบุคลากรสนับสนุน

ติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่

อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ชั้น 11 โทร 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
อีเมล: st@vichaiyut.com