ติดต่อโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS

ลงที่ สถานี  BTS อารีย์  ต่อรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ ประมาณ 10 นาที
ลงที่ สถานี BTS หมอชิต ต่อรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ ประมาณ 20 นาที

รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)

ลงที่ สถานี MRT บางซื่อ ต่อรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ ประมาณ 10 นาที
ลงที่ สถานี MRT กำแพงเพชร ต่อรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ ประมาณ 20 นาที