เจ้าหน้าที่หน่วยบริการผู้ป่วย

484

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยบริการผู้ป่วย หลายอัตรา

  รายละเอียดของงาน

 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 • ช่วยเหลือผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข็นรถนั่งหรือเตียงนอนให้แก่ผู้ป่วย
 • อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง อายุ 18-28 ปี
  • คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช./ปวส.
  • ทำงานเป็นผลัดได้
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด