เจ้าหน้าที่หน่วยบริการผู้ป่วย

755

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยบริการผู้ป่วย หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
  • ช่วยเหลือผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข็นรถนั่งหรือเตียงนอนให้แก่ผู้ป่วย
  • อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง อายุ 18-28 ปี
  • คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช./ปวส.
  • ทำงานเป็นผลัดได้
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 18066-67

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด