เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (งานสิทธิประโยชน์ลูกค้าและตัวแทนต่างประเทศ)

52

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (งานสิทธิประโยชน์ลูกค้าและตัวแทนต่างประเทศ)  1  อัตรา

รายละเอียดของงาน

  • รับผิดชอบดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น
  • ประสานงานดูแลตัวแทนต่างชาติ
  • ดูแลกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความประทับใจและเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์
  • ขยัน รักการพัฒนา รักการเรียนรู้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด