เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (ด้านงานประกัน)

209

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (ด้านงานประกัน)  1  อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • พิจารณากระบวนการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
 • พิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านงานประกันและประสานงานกับบริษัทประกัน
 • จัดเตรียมข้อมูลและอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยงกับงานประกัน
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานประกัน
 • ติดตามและแสวงหาโครงการประกันที่จะดึงลูกค้าพรีเมี่ยมมาใช้บริการ
 • เสนอโปรโมชั่นพิเศษให้กับบริษัทประกัน
 • สรุปผลกำไรของโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของลูกค้าประกัน
 • ด้านตัวแทนลูกค้าต่างประเทศ (อาเซียน)
 • สรรหาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น
 • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์
 • ขยัน รักการพัฒนา รักการเรียนรู้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 18066-67

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด