เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (ด้านการวิเคราะห์)

33

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (ด้านการวิเคราะห์)  1  อัตรา

รายละเอียดของงาน

  • วิเคราะห์ข้อมูล ทำ Data entry และ Update ข้อมูล
  • สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานประกัน, Package

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 18066-67

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด