เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ส่วนบริการ

36

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ส่วนบริการ  หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

  • ต้อนรับบริการผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ ตอบข้อสอบถามข้อมูลต่างๆ และแจ้งพบแพทย์เพื่อรักษา
  • จัดให้พบแพทย์ที่เหมาะสมหรือตามที่ผู้ป่วยระบุนัดหมายเข้ามา
  • ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งผู้ป่วยได้รับยา จ่ายเงิน กลับบ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีประสบการณ์ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 18066-67

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด