แพทย์ตรวจสุขภาพ

332

ตำแหน่งงาน แพทย์ตรวจสุขภาพ หลายอัตรา

    • รายละเอียดของงาน

    • ปฏิบัติงานอายุรกรรม และตรวจสุขภาพ
    • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป
    • มีประกันรายได้ เริ่มต้นที่ 150,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้แล้วแต่ประสบการณ์การทำงาน
    • ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.6]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด