แพทย์ตรวจสุขภาพ

861

ตำแหน่งงาน แพทย์ตรวจสุขภาพ 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

  • ปฏิบัติงานอายุรกรรม และตรวจสุขภาพ
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • มีประกันรายได้ เริ่มต้นที่ 150,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้แล้วแต่ประสบการณ์การทำงาน
  • ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
  • หากจบอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 18066-67

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด