เภสัชกร

225

ตำแหน่งงาน เภสัชกร (Full Time) (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) หลายอัตรา

  • รายละเอียดของงาน

  • มีทักษะด้านการค้นหา DRP, ประเมิน ADR, ทักษะการ Counseling
  • มีประสบการณ์หรือฝึกงานด้าน Cliniacl Pharmacist พิจารณาเป็นพิเศษ หรือ Pharm.D หรืองานอื่นเช่น ผสมยา Antibiotic,
   เคมีบำบัด

    คุณสมบัติผู้สมัคร

   • จบปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์หลักสูตร 5 หรือ 6 ปี
   • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
   • มีใจรักในงานบริการ
   • มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
   • มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
   • สามารถปฏิบัติงานตามตารางเวรที่จัดได้

หมายเหตุ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด