พยาบาล (แผนกบริการลูกค้าคู่สัญญา)

233

ตำแหน่ง พยาบาล (แผนกบริการลูกค้าคู่สัญญา)  1   อัตรา

  • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
  • จบปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
  • ประสานสิทธิให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันและคู่สัญญากับโรงพยาบาล
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน พยาบาล UR, UM NURSE จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 18066-67

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด