พยาบาล (แผนกทันตกรรม)

239

ตำแหน่ง  พยาบาล (แผนกทันตกรรม)  1  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง ปริญญาตรีสาขาการพยาบาลศาสตร์
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
  • มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 18066-67

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด