พยาบาลวิชาชีพหรือสหวิชาชีพ

486

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพหรือสหวิชาชีพ (ประจำแผนกพัฒนาคุณภาพฯ)  จำนวน 2 อัตรา

  • มีประสบการหรือมีความสนใจในงานพัฒนาคุณภาพ HA หรือ JCI และการจัดอบรม
  • ใช้ Computer ได้ดี สามารถจัดทำสถิติพื้นฐานได้
  • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด