ผู้ช่วยเภสัชกร

449

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร  หลายอัตรา

  • ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • ชาย/หญิง
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
  • มีใจรักในงานบริการ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.6]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด