นักรังสีเทคนิค

133

ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค (Full Time) หลายอัตรา

  รายละเอียดของงาน

 • สามารถใช้เครื่องมือทางงานรังสีวิทยาได้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลกำหนด
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการขององค์กร
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
  • ชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีใจรักในงานบริการ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด