นักรังสีเทคนิค

338

ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค (Full Time) หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

  • สามารถใช้เครื่องมือทางงานรังสีวิทยาได้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลกำหนด
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
  • ชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีใจรักในงานบริการ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 18066-67

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด