ธุรการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

580

ตำแหน่ง  ธุรการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  1  อัตรา

รายละเอียดของงาน

  • ควบคุมดูแล และจัดจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ทันตกรรม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, บริหารธุรกิจ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 18066-67

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.8]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด