เจ้าหน้าที่ศิลป์

293

เจ้าหน้าที่ศิลป์ 1  อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบงานกราฟฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • ออกแบบงานป้ายต่างๆ
 • ออกแบบงานตัดสติ๊กเกอร์และงานตัดโฟมต่างๆ
 • ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อทำสื่อการนำเสนอต่างๆ
 • จัดอุปกรณ์ห้องประชุม 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม ILLUSTRATOR , PHOTOSCAPE , INKSCAPE ได้
 • สามารถทำงานตัดโฟมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์หรือเรียน รด.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 18066-67

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด