เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

615

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 2 อัตรา

  รายละเอียดของงาน

 • พิจารณากระบวนการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
 • พิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านงานประกันและประสานงานกับบริษัทประกัน
 • จัดเตรียมข้อมูลและอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานประกัน
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานประกัน
 • ติดตามและแสวงหาโครงการประกันที่จะดึงลูกค้าพรีเมี่ยมมาใช้บริการ
 • เสนอโปรโมชั่นพิเศษให้กับบริษัทประกัน
 • สรุปผลกำไรของโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของลูกค้าประกัน
 • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์
  • ขยัน รักการพัฒนา เรียนรู้ได้ไว้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด