เจ้าหน้าที่นิติกร (ประจำสำนักงาน)

140

เจ้าหน้าที่นิติกร (ประจำสำนักงาน) 1  อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์  
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ,  Microsoft Excel ได้
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 0-1 ปี
  • เวลาทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์หรือเรียน รด.
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด