เจ้าหน้าที่ธุรการ

1059

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  หลายอัตรา

  รายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบรายชื่อคนไข้รับใหม่ สิทธิการเบิกต่างๆ และเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม
 • ตรวจสอบว่ามีคนไข้ห้องไหนที่ส่ง Lab ตรวจและตามผล Lab ให้ครบ
 • เช็คของ Supply และนำไปแลก Key เบิกเวชภัณฑ์ของผู้ป่วยและคลังสินค้า
 • เตรียมเอกสารรับผู้ป่วยใหม่และเก็บหน้าป้ายเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน
 • รับโทรศัพท์และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีประสบการณ์ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.6]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด