ฝ่ายต้อนรับและบริการต่างประเทศ

418

ตำแหน่ง ฝ่ายต้อนรับและบริการต่างประเทศ  หลายอัตรา

  รายละเอียดของงาน

 • ทำหน้าที่ล่ามให้บริการและอำนวยความสะดวกทางด้านภาษาต่อชาวต่างชาติผู้มารับบริการของโรงพยาบาล
 • ประสานงานให้มีความเข้าใจและสื่อสารที่ถูกต้องต่อกันระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้
 • ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องของโรงพยาบาลรวมทั้งคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกต่อชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจต่อโรงพยาบาลทั้งการสอบถามทางโทรศัพท์และอีเมล์
 • จัดเตรียมเอกสารและช่วยอธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษากับคนไข้ ในกรณีที่เข้ารับการรักษาในหัตถการพิเศษ เช่น การผ่าตัดหรือส่องกล้อง เป็นต้น
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน ฟัง
  • มีใจรักในงานบริการ
  • มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
  • มีประสบการณ์ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด