ฝ่ายต้อนรับและบริการต่างประเทศ

1008

ตำแหน่ง ฝ่ายต้อนรับและบริการต่างประเทศ  หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ทำหน้าที่ล่ามให้บริการและอำนวยความสะดวกทางด้านภาษาต่อชาวต่างชาติผู้มารับบริการของโรงพยาบาล
 • ประสานงานให้มีความเข้าใจและสื่อสารที่ถูกต้องต่อกันระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้
 • ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องของโรงพยาบาลรวมทั้งคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกต่อชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจต่อโรงพยาบาลทั้งการสอบถามทางโทรศัพท์และอีเมล์
 • จัดเตรียมเอกสารและช่วยอธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษากับคนไข้ ในกรณีที่เข้ารับการรักษาในหัตถการพิเศษ เช่น การผ่าตัดหรือส่องกล้อง เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน ฟัง
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
 • มีประสบการณ์ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 18066-67

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด